Du är här

Styrelseledamöter

Styrelseledamöter i Resultatandelsstiftelsen Kärven

Ordförande
Kent Wetterlund
Swedbank PB, Stockholm
08-700 87 07
070-544 38 09
kent.wetterlund@swedbank.se

Vice ordförande
Sofia Johansson
Swedbank Operativ Risker, Svensk Bankverksamhet, Stockholm
08-585 937 47
sofia.c.johansson@swedbank.se


Ledamot
Marie Lagerbäck
Swedbank PB Västerås
021-15 92 14
marie.lagerback@swedbank.se

Ledamot
Richard Söderström
Tjustbygdens Sparbank, Västervik
0490-81 51 72
richard.soderstrom@tjustbanken.se

Ledamot
Magnus Pallin
Swedbank, Sundsvall
060-168 372
070-311 44 33
magnus.pallin@swedbank.se


Suppleant
Eva Hallmén
Swedbank Örebro
019-15 80 62
070-326 88 26
eva.hallmen@swedbank.se

Suppleant
Björn Sjöqvist
Swedbank Private Banking Göteborg
031-739 16 08
bjorn.sjoqvist@swedbank.se

Adjungerad
Ingemar Gottfridsson
0430-600 06
070-339 43 23
gotte0724@outlook.com