Du är här

Placeringsregler

Placeringsregler

Stiftelsen placeringsstrategi är i korthet följande: 

1 Inför den utbetalning som sker i mars varje år säljs aktier innan årsskiftet motsvarande det belopp som ska utbetalas.

2 Kärven skall i huvudsak placera i aktier bland Stockholmsbörsens mest omsatta. Kärven har även möjlighet att placera i fonder, räntebärande papper, strukturerade produkter eller andra former av placeringar. Samtliga placeringar skall vara utan valutarisk.

3 Samtliga löpande placeringar görs utifrån ett etiskt perspektiv och med gott omdöme.